piątek, 24 kwietnia 2009

Najnowsza Res Publica

W ostatnim numerze Res Publiki Nowej pojawiła się moja recenzja o brytyjskim serwisie internetowym Mute.org, poświęconym tematyce kultury i polityki, w tym przede wszystkim relacji sztuki do rozmaitych dziedzin życia, jej uwikłań we współczesnym świecie oraz przekształcaniu się roli twórcy i odbiorcy dzieła.
Zapraszam do lektury!